top of page

DOCUMENTATIE

Houd IJ en IJhaven Open! Steeds meer omwonenden keren zich tegen deze tekentafeloplossingen. Zij willen hun buurt open en leefbaar houden. Jij ook? Download de flyer.

 O.a. Actualisatie Nota van Uitgangspunten Sprong over het IJ. Hierin staat waar de bruggen en tunnel zouden komen. Ook staat er wat er voor nodig is om ze daar te kunnen bouwen (de uitgangspunten). U kunt hierover uw mening geven... 

Eindrapport
Comissie D'Hooghe

Voorlichtingsfilm
Genereus Verbonden

'Genereus verbonden, een concept- inrichtingsplan. voor het IJ in Amsterdam als robuust en toekomstvast waterkruispunt' van de onafhankelijke Adviescommissie Oeververbindingen Rijkswateren Amsterdam.

De metropoolregio Amsterdam groeit enorm. Deze groei leidt tot een grote toename van mobiliteit, zowel op het water als over land. Dit filmpje. legt de conclusies en het advies van de comissie beknopt uit.

genereusverbonden.png
Brug te veel 3.png
Brug te veel 4.png
bottom of page